Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości

w biurze Kurapiewicz Nieruchomości mamy usługę profesjonalnej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Dzięki temu klient w 100 % będzie pewny wartości posiadanej nieruchomości.

Wyceny opracowywane są m.in. dla :

· ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
· zabezpieczenia wierzytelności bankowej
( w celach kredytowych )
· aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego
· określenia opłaty adiacenckiej i
planistycznej
. określenia wysokości odszkodowania za
ustanowienie służebności gruntowych
(min. służebność przesyłu)
· określenie odszkodowania za
wywłaszczenie nieruchomości
· inne

Zakres wycen :

- nieruchomości gruntowe niezabudowane
(działki pod zabudowę i inne)
- nieruchomości gruntowe zabudowane
domami jednorodzinnymi i
wielorodzinnymi)
- nieruchomości zabudowane przemysłowe,
biurowe i magazynowe
- nieruchomości lokalowe (lokale
mieszkalne, użytkowe, biurowe)
- ograniczone prawa rzeczowe do
nieruchomości (użytkowanie, służebności,
itp.)
- nieruchomości rolne (gospodarstwa rolne i
działki przeznaczone na cele rolne)
- nieruchomości leśne

Zapraszamy do kontaktu :
www.kurapiewicz-nieruchomosci.pl

#wycenanieruchomosci #wycenanieruchomosciostroleka
#wycenakurapiewicznieruchomosci
#wycenanieruchomoscikurapiewicz
#rzeczoznawcamajatkowy
#rzeczoznawcamajatkowyostroleka